คณะมนุษยศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

หน่วยงาน [ ศูนย์ ]
 • ศูนย์ภาษา

  ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนาบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ศูนย์ทดสอบทางภาษา

  ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง(KU-SALL)

  KU-SALL Centre (Kasetsart University's Self-Access Language LearningCentre) เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 21 พ.ย. ปี 2540 โดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเป็นที่แรกและหนึ่งเดียวของศูนย์เรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองที่ครบวงจรในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทางด้านภาษานอกชั้นเรียนให้กับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราจึงได้รองรับทุกความต้องการในการเรียนรู้ไว้ด้วยสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ KU-SALL Center มีทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งในและต่างประเทศมากมายสำหรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นTIME, NATIONAL GEOGRAPHIC, Thailand Tattler, Business Travel, Marie Claire, Leisure & Travel; etc. ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ KU-SALL Centre มีพร้อมทั้งอินเตอร์เน็ตไว้อำนวยความสะดวกบนคอมพิวเตอร์กว่า 90 เครื่อง และ 30 เครื่องในจำนวนนั้นสามารถใช้โปรแกรมเรียนรู้ทางภาษาเพิ่มเติมได้จากโปรแกรม Ellis และ Quartet Scholar ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษแบบ interactive เพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดย Ellis จะใช้สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น (beginner) ในขณะที่ Quartet จะใช้สำหรับ ผู้เรียนระดับกลาง (intermediate) นอกจากนั้นเรายังมีห้องชมภาพยนตร์ (mini theater) และ DVD หนังต่างประเทศไว้สำหรับสมาชิกที่ต้องการให้สามารถยืมกลับไปชมนอกศูนย์ KU-SALL ตลอดจนมีห้องประชุมขนาดสำหรับ 8-10 คน ไว้สำหรับนิสิตหรือบุคลากรภายในที่ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างด้วยตัวเองผ่านการศึกษาทางดาวเทียม 30 ช่อง

  ....More เยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์ภาษา

ศูนย์ทดสอบทางภาษา

ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง(KU-SALL)