คณะมนุษยศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

KM Video Human Insight

25 ก.ย. 2561

Human Insight เล่างานวิจัยแบบเข้าใจมนุษย์

ตอน “ชั้นเรียนที่ดีสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น” คลิกที่นี่
ตอน “ปัญหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา” คลิกที่นี่
ตอน “พระสงฆ์กับ Social Media” คลิกที่นี่
ตอน “บ้าน อุดมการณ์ ภาษา” คลิกที่นี่
ตอน “Big Data กับ สถานีโทรทัศน์ไทย” คลิกที่นี่
Ep.2 ตอน “เมื่อนักภาษาศาสตร์สอนภาษา” คลิกที่นี่
Ep.1 ตอน “เศรษฐกิจการ์ตูน” คลิกที่นี่