คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เปิดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานอาชีพอาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ

3 พ.ค. 2564

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้จบการศึกษาทางได้ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เชิญมาทางนี้เลย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ท่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน รุ่นที่ 2 ใบรับรองจะแสดงสมรรถนะภาษาอังกฤษ และสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษของท่านค่ะ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >> https://qrgo.page.link/a8kXf

 

ย้อนกลับ