คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดัง Poster ด้านล่างนี้

ย้อนกลับ