คณะมนุษยศาสตร์

การแสดงดนตรีการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ป่ารักน้ำ”

23 ก.ย. 2565

คีตนนทรี เฉลิมพระชนม์ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงดนตรีการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ป่ารักน้ำ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัตรราคา 1,000 บาท ติดต่อจองบัตรได้ที่
คุณอ๋อง ธนรรณพ สุทธิภาค เบอร์โทรศัพท์ : 0874975667
หรือ โอนจองค่าบัตรที่ บัญชี
ttb: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวัฒนธรรมนำไทย: คีตนนทรี
เลขที่ 069-2-77141-3

ย้อนกลับ