คณะมนุษยศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" รุ่น 12

18 เม.ย. 2565

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ด่วน รุ่นที่ 12 เปิดรับแล้ว
ระหว่างเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัด 50 คน/รุ่นเท่านั้น !
เมื่อท่านผ่านการอบรมทั้ง 3 ระดับ สามารถสอบบัตรผู้ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ได้
ค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- ระดับต้น 3,700 บาท
- ระดับกลาง 4,700 บาท
- ระดับสูง 5,700 บาท
สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://linkdi.me/9ungu
Download ใบสมัคร รุ่นที่ 12
ระดับต้น Word PDF
ระดับกลาง Word PDF
ระดับสูง Word PDF
 
     
     
     

 

ย้อนกลับ