คณะมนุษยศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"

18 เม.ย. 2565

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10 ถึง 12
ระหว่างเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัด 50 คน/รุ่นเท่านั้น !
เมื่อท่านผ่านการอบรมทั้ง 3 ระดับ สามารถสอบบัตรผู้ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ได้
ค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- ระดับต้น 3,700 บาท
- ระดับกลาง 4,700 บาท
- ระดับสูง 5,700 บาท
สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://bit.ly/3M9QGVN
Download ใบสมัคร
ระดับต้น Word PDF
ระดับกลาง Word PDF
ระดับสูง Word PDF
Download ตารางการอบรม
ระดับต้น Download  
ระดับกลาง Download  
ระดับสูง Download  

ย้อนกลับ