คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญรับชมรายการย้อนหลัง วันครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์

12 ก.ค. 2564

ถึงเวลามนุษย์พันธุ์ T อัพเดทความรู้รอบตัวแล้ว !!! ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศร่วมอัพเดทความรู้ในชุดความรู้ “แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 17 มิถุนายน 2564
.
หลังจากเรียนรู้แล้ว เข้าทำแบบวัดความรู้และรับประกาศนียบัตรได้ที่นี่ https://forms.gle/7z4XiPzewfB44VdBA ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.
.
ทุกท่านสามารถเข้าสู่ชุดความรู้ได้ที่นี่ (เรียนรู้แบบเข้มข้น 5 เรื่อง 4 ชั่วโมงจบ) https://youtu.be/ul5X2x0wU7s
.
(เรียนรู้ทีละเรื่อง)
1. เรื่อง “ทิศทางการเลือกเรียนในสายมนุษยศาสตร์ : รู้ลึกกับรู้กว้าง อย่างไหนดี” https://youtu.be/aoanTS67QfY
.
2. เรื่อง “คนพันธุ์ T : ทักษะแห่งอนาคตของโลกอาชีพในสายมนุษยศาสตร์ยุค VUCA” https://youtu.be/DofykHtWjwE
.
3. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “ภาษาและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21” https://youtu.be/GJBXYQoB-SE
.
4. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “สุนทรีศาสตร์และทักษะวิชาชีพในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” https://youtu.be/zxj95cRJ8Wo
.
5. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์” https://youtu.be/YslCI3CfVXg
 

ย้อนกลับ