คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญรวมฟังบรรยายพิเศษ “Rationality: What It is, Why It Seems Scarce, Why It Matters”

25 ต.ค. 2565

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน
เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน KU Academic Talk Series : In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University
ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“ Rationality: What It is, Why It Seems Scarce, Why It Matters”
โดย Professor Steven Pinker
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา และภาษาศาสตร์จิตวิทยา จาก Harvard University
ผู้มีผลงานเขียน มุมมอง และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนได้ที่ > https://forms.gle/1k39twVisSJQ8UrR9
ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานสารนิเทศ และสื่อสารความเป็นนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2942 8858

ย้อนกลับ