NEWS

สถาบันขงจื๊อ เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนกลาง โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 36

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมภาษาจีนและอบรมการสอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับ 4 (HSK 4)

“โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 36” ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2560

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ confucius.human.ku.ac.th  หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-579-5566 ต่อ 2202

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
türk porno sarışın porno
.