NEWS

JapanBusinessLab

โครงการให้ความรู้ทางวัฒนธรรม "Japan Business Lab ครั้งที่ 1" เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นิสิตเข้าสู่อนาคตการทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
.
ช่วงเช้าเป็นการลงนามเซ็นสัญญา (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ HR Japan Ms.Tokumaru Hiromi Managing Director, HR Japan ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
.
จากนั้นเวลา 9.30 เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในบริษัทหรือองค์กรของประเทศญี่ปุ่น และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวัฒนธรรม

รับชมภาพกิจกรรมฉบับเต็มได้ที่ คลิกที่นี่

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.