NEWS

ลงนามร่วมมือกับโรงแรมHilton

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือ Hilton Wordwide โดยจัดโครงการ Hilton Class Adoption Caremony ณ โรงแรม Millenium Hilton Bangkok ห้อง Seine ชั้น 30 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ที่มา: ภาควิชาศิลปาชีพ/หลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

รับชมภาพกิจกรรมแบบเต็ม คลิกที่นี่

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.