NEWS

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเกษตร ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษา รวม 4 รายการ
 
 
รางวัลชนะเลิศเขียนเรื่องสั้น 
ชื่อผลงาน “กลโกงคนเก่ง” 
โดย นางสาวเบญจวรรณ ประทีป นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เขียนเรื่องสั้น 
ชื่อผลงาน “มนุษย์เงินเดือน” 
โดย นายเฉลิมพล ตั้งศิริกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
 
รางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้น 
ชื่อผลงาน “ENTER” 
โดยทีม “แก๊งหมีขาว” นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
 
 
 
  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.