NEWS

ต้อนรับ พณฯ ท่านทูตเบลเยี่ยม

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ชิณศรี เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อนันตผล หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้การต้อนรับ พณฯ ท่านฟิลิป คลีเดลก้า เอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพกิจกรรมแบบเต็ม

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มแบบเต็ม

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.