เปิดแล้ว หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของ กสทช.

Download ใบสมัครหลักสูตรอบรมผู้ประกาศ หรือ สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่

อบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

3. ใบสมัคร ระดับสูง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 << Download >>

อบรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>

อบรม ณ จังหวัดขอนแก่น

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>

อบรม ณ อำเภอหาดใหญ่

1. ใบสมัคร ระดับต้น รุ่นที่ 1 << Download >>

2. ใบสมัคร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 << Download >>

 
  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.