NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเรียนรู้ “นวัตกรรมทางภาษา” และระดมความคิดในการพัฒนาการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเรียนรู้ “นวัตกรรมทางภาษา” และระดมความคิดในการพัฒนาการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค 4.0

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมและแสดงดนตรี
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

จัดโดย :
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ร่วมกับ
- ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
- สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

Venez nombreux !!!

  • facebookกิจการนิสิต
  • facebookสโมสรนิสิต
  • facebookสมาคมนิสิตเก่า
  • facebookคณะมนุษยศาสตร์
  • facebookฝ่ายบริการวิชาการ
  • นิสิต
  • ศิษย์เก่า
  • บุคลากร
  • บุคคลทั่วไป
  • กิจกรรมประจำเดือน
.